SSA

Sveriges Sändaramatörer ssalogo_125x268

Varje land har en nationell sammanslutning som tar till vara och bevakar radioamatörernas intressen gentemot myndigheter och omvärlden. Varje månad ger den ut en innehållsrik tidning, QTC, som distribueras till alla medlemmar. Via SSA slussas också alla s.k. QSL-kort, som är en slags kvittens på en radioförbindelse och som många tycker om att samla på. Mer om SSA kan du läsa på deras egen hemsida: www.ssa.se