Om NSRA

Detta är NSRA

Redan 1923 startade föregångaren till vår klubb, alltså för 80 år sedan,
när radion ännu var ung. Bl.a. drev klubben då Helsingborgs första
rundradiostation. Inom klubben möts folk med radiointresse för att utbyta
erfarenheter och samlas kring en fascinerande hobby. Under långa tider har
vi haft olika klubblokaler, men idag träffas vi mestadels i vårt rätta element
– på radiovågorna.

Varje söndagsförmiddag samlas vi kring en nyhetsbulletin
med nationella och lokala inslag.En gång i månaden träffas vi för studiebesök
eller intressanta föredrag. Ibland arrangerar vi s.k. fieldday, då vi drar ut
i naturen med apparater och antenner för olika experiment och intressanta
förbindelser. Klubben har också en. repeater, en relästation högt uppe på
Söderåsen. Med dess hjälp kan vi med små handapparater når man långt utanför vårt
egentliga område och den används flitigt av våra medlemmar och andra radioamatörer.