Om NSRA

Detta är NSRA

Redan 1945 startade  vår klubb, alltså för 79 år sedan,
när radion ännu var ung. . Inom klubben möts folk med radio intresse för att utbyta
erfarenheter och samlas kring en fascinerande hobby. Under långa tider har
vi haft olika klubblokaler, men idag träffas vi mestadels i vårt rätta element
– på radiovågorna.

Med nationella och lokala inslag.En gång i månaden träffas vi för studiebesök
eller intressanta föredrag. Ibland arrangerar vi s.k. fieldday, då vi drar ut
i naturen med apparater och antenner för olika experiment och intressanta
förbindelser. Klubben har också flera repeaters, en relästation högt uppe på
Söderåsen. Med dess hjälp kan vi med små handapparater når man långt utanför vårt
egentliga område och den används flitigt av våra medlemmar och andra radioamatörer.