Kurs

nsra-kurs

 Hur kommer man snabbt igång?

Intresserad eller har frågor kan du göra här

Klubben har inga kurser planerade för tillfället.

För att bekanta sig med amatörradiohobbyn kan du exempelvis börja som lyssnaramatör. Om du önskar en lyssnarsignal kan du efter ansökan till  SSA erhålla personlig lyssnarsignal. Signalen består av ett prefix SM, följt av av en siffra (0-7) och avslutningsvis den personliga delen av signalen som består av av fyra siffror. Exempel på en lyssnarsignal: SM3-8873
En lyssnaramatör lyssnar på amatörradiotrafiken och för en så kallad ”loggbok”, det vill säga antecknar datum, klockslag, frekvens, trafiksätt och vem som hade kontakt med vem. Sedan sänder lyssnaramatören en kvittering – ett så kallat QSL-kort – till någon av de amatörradiostationer som avlyssnats. Har lyssnaramatören tur så får han ett svars-QSL som tack där amatörradiostationen verifierar att han haft den aktuella kontakten.

Hur får jag egen amatörradiosignal?

För att bli sändaramatör måste man avlägga ett kompetensprov för amatörradiocertifikat. Provet består av två prov inom:
  • Teknik
  • Reglemente
  • Elsäkerhet

När Nordvästra Skånes radioamatörer startar sin utbildning annonserar vi det här och på vår Facebook utbildningen bedrivs på 7 helger, kursen kostar 900 kr, för detta får du all kurslitteratur, och många timmar kursledning, samt en uppskrivning för provförrättare och ett års medlemskap i Nordvästra Skånes Radioamatörer.Frågor och anmälan till kursen HÄR

Licensklasser

Från och med 2004-10-01 finns det bara en licensklass i Sverige som kallas Amatörradiocertifikat/licens.
Radioklubbarna runt om i landet ordnar regelbundet kurser där du kan få lära dig allt du behöver kunna för att klara proven för att erhålla en licens och en amatörradiosignal.
SSA har ett utbildningspaket som de flesta radioklubbarna brukar använda. Boken Koncept  ingår i vår utbildning..
För att få en licens krävs alltså att du avlägger prov. Runt om i landet finns ett antal, av SSA auktoriserade provförrättare, där du kan avlägga de två delproven. Efter godkända prov tilldelar SSA dig en amatörradiosignal. SA + distriktssiffra + treställigt suffix, exempelvis SA3AWT.

Telegrafi/CW

Idag är det inget krav på kunna telegrafi för att avlägga ett prov och få en amatörradiosignal, men många väljer att fortsätta att studera för att kunna ta del av den amatörradiotrafik som sker på telegrafi.
Radioklubbar runt om i Sverige anordningar telegrafikurser. Vill du lära dig telegrafi på egen hand så har SSA en telegrafikurs på diskett som du kan använda dig av om du vill prova på att lära dig telegrafi på egen hand.

Hjälp finns att få

Naturligtvis kan du på egen hand lära dig mycket om amatörradio och själv upptäcka hobbyn på en rad olika sätt. Du kan skaffa dig en mottagare och själv lyssna på trafiken på amatörradiobanden.
Har du frågor och funderingar kan du få hjälp på vägen av sk7dd och radioklubbar runt om i landet står beredda att hjälpa dig med utbildning, kursmaterial och all information som du behöver. På, eller nära din hemort finns en radioklubb med nya vänner som väntar på att få göra din bekantskap och hjälpa dig på vägen.
Vi hälsar Dig välkommen till en fantastisk hobby, en hobby som ger dig en gränslös väg till nya sensationer. En väg där du också kommer att möta en mängd nya kamrater över hela världen som delar dina intressen.
Film ”Bli sändaramatör